Targeted
Value
Streaming

Project ‘Targeted Value Streaming’

Het systeem en app die de juiste potjes bij de juiste personen brengen. Gericht, meetbaar en geschikt voor elke overheid.

De pas voor gerichte budgetten

Met de intelligente pas voor burgers komt de juiste vergoeding terecht bij de juiste persoon - en kan de vergoeding alleen voor het aangewezen doel worden gebruikt.

Zo is de pas uitermate geschikt voor sportfondsen, toegang tot het zwembad voor minima of een zonnepanelen-subsidie voor huiseigenaren. Geef gerichte kortingsvouchers uit op basis van inkomen, wijk of BSN. Targeted Value Streaming van DutchChain is zo flexibel als de wensen van de lokale overheid en haar meewerkende partners.

Het gemak van gevalideerde transacties

De moderne techniek van BlockChain valideert transacties die gedaan worden met een pas of app, waardoor uitgaven altijd geoormerkt en te achterhalen zijn. Zo verschaft de pas inzicht in de benutting van een maatregel en de impact van nieuw (minima)beleid.

Gemak is een speerpunt van Targeted Value Streaming. Gebruikers zien altijd welke regelingen voor hun beschikbaar zijn. Er gebruik van maken, is zo eenvoudig als een QR-code laten scannen of een code laten overnemen van de pas of app. Waar nodig, worden SEPA-machtigingen automatisch in gang gezet. Het gemak geldt voor alle partijen.

Bespaart handelingen, beschermt privacy

De gebruiker en overheid registreren en keuren eenmalig persoonsgegevens. Daarna kunnen nieuwe regelingen van derde partijen eenvoudig worden gekoppeld, zelfs bij grote hoeveelheden gebruikers en regelingen.

Zo bespaart Targeted Value Streaming op tijdrovende administratie of intakegesprekken, waarbij minima bijvoorbeeld voor de volgende regeling opnieuw gevoelige financiële informatie aan een derde partij moeten voorleggen.

Meewerkende partijen krijgen bij Targeted Value Streaming precies de informatie die ze nodig hebben en kunnen direct meeliften op het financiële afhandelingssysteem van de overheid. Zo komen de regelingen en budgetten van verschillende organisaties krachtig bij elkaar.

De kracht van Targeted Value Streaming

Gerichte regelingen
1

Verbind de juiste budgetten en vouchers aan de juiste personen en krijg inzicht in de benutting ervan.

Gebruiksgemak
2

De gemeente of haar partners scannen de QR-code van de pas of app en valideren zo direct de transactie voor alle betrokken partijen.

Meer betrokkenheid
3

Meer inwoners benutten regelingen precies waarvoor ze bedoeld zijn en leveranciers worden gemotiveerd om meer aanbiedingen te doen.

Gemeente Groningen ging je voor

De invoering van Targeted Value Streaming zorgt bij pionier gemeente Groningen al voor een aanzienlijke stijging van de benutting van maatregelen. Groningen heeft in korte tijd duizenden nieuwe gebruikers, waaronder veel kinderen, kunnen verwelkomen. Zo groot en succesvol is de sociale impact.

Referenties